Cristina Pascual Sequeros

Consultora de comunicación y profesora universitaria